top of page
TIL UDDANELSER

TIL UDDANNELSER

Hvordan varetager vi bedst børn og unges dannelse og læring i en digital tidsalder?

Smartphonen og sociale medier er hurtigt blevet en fast bestanddel af vores dagligdag. Men nu ser vi også skyggesiderne - ikke mindst for børn og unge.

Hvordan imødegår vi konkret de udfordringer, som de nye digitale teknologier og medier har skabt for undervisningen og læring - og for trivslen og fællesskabet?

Mads Vestergaard åbnede Gymnasie-skolernes Lærerforenings og Danske Gymnasiers konference om almendannelse med et oplægget ”Dannelse til myndighed og demokrati i en digital tidsalder”.

86_1.PNG

LIKE | Shitstorms, fake news, fear of missing out. What's not to like?

Mads Vestergaard har bidraget til udarbejdelse og testning af undervisningsmaterialet LIKE i digital dannelse til ungdomsuddannelserne og udskolingen.

Brinkmanns briks DR P1

Har jeg din fulde opmærksomhed?

Mads Vestergaard taler med Svend Brinkmann og Emma Louise Louth om opmærksomhed,  forstyrrelser,  vanedannende design og den mobilfri skole.

Digital dannelse er også at vide, hvornår skærmen bør være slukket.

Et foredrag til skoler, der overvejer at blive mobilfri eller allerede er blevet det.

"Mads holdt tematisk og didaktisk differentierede oplæg for hhv. vores 6., 7., 8. og 9. årgang i forbindelse med vores opdaterede Mobilfri Skole. Foredragene var informative, veloplagte, velforberedte og i en konstant vekselvirkning mellem oplæg, baggrundsviden og udveksling med børnene, der deltog aktivt. Mads er en blændende formidler, der formår at knytte historiske facts til børnenes nutid og sætte dagligdags almindeligheder i en kontekst, som tvinger publikum til at tage stilling og forholde sig til det, vi måske alle kommer til at gøre automatisk og uden omtanke. Det faglige niveau er højt og vi vil gerne have Mads som fast oplægsholder for børn og forældre hvert år, når en ny årgang ruller ind i vores udskoling. Kan klart anbefales!" - Nina Ramer, viceskoleleder på Skovgårdsskolen, Charlottenlund

Udklip.JPG

Skærme og mobiltelefoner har i høj hast gjort deres indtog i grundskolen og har ændret betingelserne for både undervisningen og det sociale samvær. Nu viser ulemperne sig. Undervisningen og læringen er blevet udfordret af digitale forstyrrelser og koncentrationsbesvær, fællesskabet er udfordret af onlinemobning, hadtale og let adgang til ekstremt indhold, og nye forskningsresultater peger på en sammenhæng mellem højt skærmforbrug og mistrivsel. Hvad er den psykologiske, forretningsmæssige og teknologiske baggrund for skadevirkningerne? Og hvordan kan vi som lærere, forældre og fagpersoner bedst imødegå de negative konsekvenser ved de digitale teknologier og sociale medier? Foredraget kan målrettes lærere, skoleledelse og forældre og giver et forskningsbaseret input til overvejelser om skolens mobilpolitik og danne basis for samtaler i derhjemme om, hvilken rollen skærmen og smartphonen bør spille i dagligdagen. Det er særligt velegnet for skoler, som overvejer at blive mobilfrie, eller som allerede - måske under protest fra elever og forældre - er blevet det. Foredraget kan også målrettes direkte til eleverne selv på mellemtrinnet eller i udskolingen. Hvis eleverne enten står overfor at blive mobilfrie i skoletiden eller allerede er blevet det, kan det bidrage til at skabe mere forståelse for beslutningen. Fagligt bidrager foredraget til elevernes teknologiforståelse.

FOREDRAG: FRI FRA MOBILEN

Til ungdomsuddannelser

Digital dannelse handler om at fostre og værne om elevernes selvbestemmelse, som er truet af de digitale medier. 

Kender man til de bissetricks, som adfærdsdesignere bruger imod os for at fange og fastholde vores opmærksomhed, bliver det også lettere at modstå dem.

børge_edited.jpg

FOREDRAG: (DIGITAL) DANNELSE TIL MYNGIDHED OG DEMOKRATI

Internettet, smartphonen og sociale medier, viser nu deres skyggesider – også i skolen og på ungdomsuddannelserne. Koncentrationsbesvær, skærmafhængighed, digitale krænkelser, online mobning, såvel som spredning af fake news, konspirationsteorier, målrettet manipulation og digital overvågning, er fulgt med. Det udfordrer både den enkelte elevs selvbestemmelse og kan undergrave lærerens faglige autoritet. Dét skal digital dannelse modvirke og bidrage til at fostre myndige, selvstændige og kritisk tænkende medborgere. Kender vi de teknologiske, forretningsmæssige, sociale og psykologiske mekanismer, som er på spil i de digitale teknologier, kan det skabe modstandsdygtighed og kritisk omtanke. Dét bidrager foredraget til.

bottom of page