top of page

foredrag

Mads Vestergaard holder både foredrag om digitaliseringen og dens udfordringer og foredrag om det filosofiske tankegods, som omgiver os i vores hverdag og populærkultur.
Foredrag bliver skåret til efter den konkrete kontekst, formål og publikum. Det sikrer relevansen, gør formidlingen bedre og sørger for at temaet er vedkommende for deltagerne.
Hvis du har et konkret ønske eller blot en løs idé til et muligt foredrag, så tag kontakt og få et konkret til forslag til et foredrag. Alle foredragene kan bestilles i en virtuel version.
ukirke.jpg

Foredrag om selviscenesættelse på sociale medier

Gethsemane Kirke

I foredragene om digitaliseringen stilles skarpt på fænomener som fake news og digital misinformation, på nye former for svindel og manipulation online,mobil-afhængighed og på konsekvenserne af den datadrevne opmærksomhedsøkonomi og det, som for nyligt er blevet døbt ‘overvågningskapitalismen’. 

 

Mads leverer samtidig forskningsbaserede bud på, hvordan vi konkret kan imødegå udfordringerne i praksis og gennem digital dannelse og uddannelse - for personer i alle aldre og positioner - kan styrke vores digitale modstandsdygtighed, sikkerhed og tryghed. Et gennemgående budskab i digitaliseringsforedragene er, at vi ikke er magtesløse overfor de nye digitale trusler: Kender vi de tricks og metoder, der bruges til at svindle, manipulere eller misinformere os, kan vi også lettere modstå dem.

foredrag om digitalisering

Foredag om digitalisering
Digita dannelse

Digital dannelse

børge_edited.jpg

Internettet, smartphonen og sociale medier, viser nu deres skyggesider – også i skolen og på ungdomsuddannelserne. Koncentrationsbesvær, skærmafhængighed, digitale krænkelser, online mobning, såvel som spredning af fake news, konspirationsteorier, målrettet manipulation og digital overvågning, er fulgt med. Det udfordrer både den enkelte elevs selvbestemmelse og kan undergrave lærerens faglige autoritet. Dét skal digital dannelse modvirke og bidrage til at fostre myndige, selvstændige og kritisk tænkende medborgere.

Kender vi de teknologiske, forretningsmæssige, sociale og psykologiske mekanismer, som er på spil i de digitale teknologier, kan det skabe modstandsdygtighed og kritisk omtanke. Dét bidrager foredraget til. 

Fake news og misinformation i den digitale tidsalder

Fake news
Detektor_MV-1024x583_edited.jpg

I den nye medievirkelighed oversvømmes vi af populistiske fortællinger, konspirationsteorier og fake news. Det kan betyde, at eventyrlige fortællinger erstatter kendsgerninger og forskning som grundlag for meningsdannelse, beslutninger og lovgivning og vi således mister grebet om den virkelige verdens udfordringer.

 

Første skridt til at dæmme op for den udvikling, er at forstå, hvad der forårsager den. Det bidrager foredraget til ved at give et sammenhængende billede af, hvordan jagten på opmærksomhed, nye digitale teknologier og menneskets psykologi tilsammen kan trække i retning af et postfaktuelt samfund.

Digital totalitarisme

LVS2020_MV_DT_edited.jpg

I Danmark er der fuld fart på digitaliseringen. Vi har så travlt med at vinde det internationale digitaliseringskapløb og implementere nye teknologier først, som samtidig overvåger og indsamler data om os, at borgernes ret til privatliv, retsstilling, tilliden og demokratiet er kommet under pres.

 

I foredraget, som bygger på Mads Vestergaards bog af samme navn, belyser han de mørkere sider af den digitale revolution. Vi er nødt til at kende til truslerne mod det frie og demokratiske samfund, hvis vi skal bekæmpe dem.

Digtal sikkerhed
digital-transformation-consulting_edited.jpg

I takt med at vi bliver mere digitaliserede, bliver vi også mere sårbare over for nye digitale trusler og nye former for kriminalitet. Den digitale sikkerhed er udfordret for både privatpersoner, familier, virksomheder og organisationer. 

 

Den gode nyhed er, at vi ikke er afmægtige.

 

Hør hvordan man styrker sin digitale sikkerhed og få indblik i truslerne og svindlernes tricks og få samtidig en række konkrete grundregler og principper for onlineadfærd, der gør det muligt at færdes både sikkert og trygt i den digitale virkelighed.

Digital sikkerhed

Filosofiske foredrag

Filosofi er ikke kun noget for universitetsansatte fagfilosoffer. Den omgiver os i hverdagen og lever i velkendte udtryk som “vær dig selv” eller “fra børn og fulde folk skal man høre sandheden” såvel som i populære TV-serier og film: Luksusfælden kan lære os en del om Michel Foucaults magtanalyse, og karakterne i Matador kan belyse Søren Kierkegaards tænkning. 

 

I sine filosofiske foredrag tager Mads afsæt i det velkendte - i  populærkultur, ordsprog og hverdagssituationer - til at formidle og illustrere tankegodset fra filosofiens store tænkere. Det gør både tankerne vedkommende for os i dag og kan kaste et nyt lys på hverdagen, som åbner nye filosofiske lag og måske gør den mere interessant.

Filosofiske foredrag

Kierkegaard i Korsbæk

Kierkegaard
masker_web-1024x768.jpg

Hvis Søren Kierkegaard havde set Matador, hvem ville han så betragte som TV-seriens egentlige eksistentielle helt(inde)? I hvilke karakterer fra Korsbæk ville han kunne genkende sin spidsborger, æstetiker og etiker?


Det giver Mads et bud på i dette foredrag, som er en underholdende indføring i Søren Kierkegaards tænkning og hovedværket Enten - Eller ud fra udvalgte karakterer i Matador. Blikket vendes også mod nutidens tendens til selvpromovering og hvordan jagten på opmærksomhed og likes på sociale medier ville se ud set gennem Kierkegaards briller.

Foucault i Luksusfælden, Sokrates til MUS og andre absurditeter

xfactor_web-1024x768_edited.jpg

Filosofi fødes af undren over det, som ellers regnes som selvfølgeligt. Den kan derfor belyse aspekter af vores liv, fællesskab og samfund, som vi måske bør undre os over og sætte spørgsmålstegn ved. Velkendte hverdagssituationer og TV-programmer kan fremstå i et helt andet lys, hvis en af filosofiens store skikkelser placeres dér. 

 

Hvordan ville det gå, hvis filosofiens godfather, Sokrates, skulle til MUS på Københavns Universitet? Hvordan mon en rådighedssamtale på Jobcenteret ville gå, hvis det var Karl Marx, der sad ved bordet? Hvad kan Luksusfælden lære os om magt og Michel Foucaults tænkning? 

 

Mads trækker hverdagen ind i filosofien og filosofien ind i hverdagen i dette filosofiske stand-up show, hvor publikum underholdes til nye indsigter og perspektiver.

bottom of page