top of page

Bøger

dig total.png

Digital totalitarisme
Mads Vestergaard, 2019

Den digitale revolution har været omgærdet af løfter om demokratisering og frigørelse. Men virkeligheden er blevet en anden. Det sociale kreditsystem, som er under udvikling i Kina, står som skræmmeeksempel på en statsmagt, der anvender de nyeste teknologier til at virkeliggøre social kontrol af befolkningen uden fortilfælde.

Men Kina er ikke alene. I USA er der åbnet nye markeder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel, som truer friheden, hvis ikke de kommercielle teknologigiganter møder modstand fra befolkning og politikere. Og i Danmark har vi så travlt med at vinde digitaliseringskapløbet, at borgernes retsstilling, tilliden og demokratiet er under pres.

I Digital totalitarisme stiller filosof Mads Vestergaard skarpt på den mørke side af den digitale revolution. Kun hvis vi kender truslerne mod det frie og demokratiske samfund, kan vi bekæmpe dem.

"Filosoffen Mads Vestergaard leverer en veloplagt ideologikritik af den digitale utopisme”

- Weekendavisen

Fake news - når virkeligheden taber
Vincnt F. Hendricks og Mads Vestergaard, 2017

Den offentlige debat invaderes i dag af populistiske fortællinger, alternative kendsgerninger og fake news. Politik og medier oversvømmes af fordrejninger og forvanskninger. Misinformation er blevet noget vi alle må forholde os til - politikere, journalister og borgere. I informationstidsalderen er opmærksomhed lig penge, magt og indflydelse, selv hvis det sker på bekostning af fakta.

Fake news er filosofferne Vincent F. Hendricks og Mads Vestergaards bud på en sammenhængende anlyse af en udvikling hen mod et postfaktuelt demokrati, hvor eventyrlige fortællnger erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk meningsdannelse, debat og lovgivning. For skal man dæmme op for den udvikling, skal man forstå, hvad der forårsager den.

"Hendricks og Vestergaard skriver her overbevisende om de 'mørke fremtidsperspektiver i en opmærksomheds- og dataøkonomi, som gør os til produkter, overvåger os og bruger informationen imod os til effektivt at påvirke vores adfærd og manipulere os'"

- Weekendavisen

dig totalkk.png

Reality Lost - Markets of Attention, Misinformation and Manipulation
Vincent F. Hendricks og Mads Vestergaard, 2019

Reality Lost: Markets of Attention, Misinformation and Manipulation is an analysis by philosophers Vincent F. Hendricks and Mads Vestergaard of the nuts and bolts of the information market, the attention economy and media eco-system which may pave way to postfactual democracy.

Here misleading narratives become the basis for political opinion formation, debate, and legislation.

 

To curb this development and the threat it poses to democratic deliberation, political self-determination and freedom, it is necessary that we first grasp the mechanisms and structural conditions that cause it. 

dig totalkk.png

Digital Threats to Democracy
Mads Vestergaard, 2022

The PhD thesis contains three research articles. 

 

“Reality Lost – Post-Factual Democracy”

Vincent F. Hendricks & Mads Vestergaard.

 

“Digital Transformations of the Attention Economy of Political Communication and Political Bubbles”

Mads Vestergaard

 

“The Need for Speed – Technological Acceleration and Inevitabilism in Recent Danish Digitalization Policy Papers”

Mads Vestergaard

bottom of page